» Kontakt


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej Kancelaria nr XXVII

we Wrocławiu Artur Wojnar
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
ul. Piotra Czajkowskiego 75/2, 51-147 Wrocław
NIP: 895-167-75-22

Tel.: 071/783-12-08, 071/783-12-09

Fax: 071/326-10-51

E-mail: wroclaw.wojnar@komornik.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8-16
Wtorek 8-17
Środa 8-16
Czwartek 8-16
Piątek 8-15

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w godzinach otwarcia kancelarii.

Kancelaria obsł‚uguje także wnioski składane w systemie

Elektronicznego Postępowania Upominawczego

( EPU )

Kancelaria korzysta z elektronicznych dostę™pów do:

- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Cepik)
- Katastru Miejskiego Wrocł‚awia
- systemu Ognivo - ustalanie rachunków bankowych dł‚użników
- Rejestru Zastawów

Art. 10.1. W sprawach o których mowa w art 3 ust.3 pkt. 1 i 2 wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości, 2) o wydanie nieruchomości, 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Art. 7971 kpc. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

WAŻNA INFORMACJA :
ZAWIADAMIAM, IŻ Z DNIEM 27.12.2018 R ZMIANIE ULEGŁ ADRES KANCELARII. NOWY ADRES KANCELARII TO
51-147 WROCŁAW, UL.CZAJKOWSKIEGO 75/2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy iż od dnia 09.06.2016 r w każdy czwartek, w kancelarii Komornika przyjmowane będą tylko strony osobiście oraz wpłaty gotówkowe. Nie będą udzielane informacje telefonicznie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PKO BP Centrum Bankowosci Detalicznej
63 1440 1387 0000 0000 1073 5068

SWIFT: NDEAPLP2