Dobry Komornik we Wrocławiu

Kancelaria Komornicza
ul. Komandorska 53A/6B
53-342 Wrocław
Tel: 071/783-12-08 | Fax: 071/783-12-09
E-mail: wroclaw.wojnar@komornik.pl
Komornik przyjmuje strony osobiście we wtorki w godzinach 10-17

Kancelaria obsł‚uguje także wnioski składane w systemie

Elektronicznego Postępowania Upominawczego

( EPU )

Kancelaria korzysta z elektronicznych dostę™pów do:

- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Cepik)
- Katastru Miejskiego Wrocł‚awia
- systemu Ognivo - ustalanie rachunków bankowych dł‚użników
- Rejestru Zastawów

Art. 8.5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję™ z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 167,poz. 1191 z późn. zm.)

Art. 7971 kpc. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

INFORMACJA:
Informujemy iż od dnia 09.06.2016 r w każdy czwartek, w kancelarii Komornika przyjmowane będą tylko strony osobiście oraz wpłaty gotwkowe. Nie będą udzielane informacje telefonicznie.
INFORMUJEMY IŻ W DNIU 01.06.2018 ROKU KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA.
PKO BP Centrum Bankowosci Detalicznej
63 1440 1387 0000 0000 1073 5068

SWIFT: NDEAPLP2