Dobry Komornik we Wrocławiu

Kancelaria Komornicza
ul. Piotra Czajkowskiego 75/2
51-147 Wrocław
Tel: 071/783-12-08 oraz 071/783-12-09
Fax: 071/326-10-51
E-mail: wroclaw.wojnar@komornik.pl
Komornik przyjmuje strony osobiście we wtorki w godzinach 11-15

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie

Elektronicznego Postępowania Upominawczego

( EPU )

Kancelaria korzysta z elektronicznych dostępów do:

- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Cepik)
- Katastru Miejskiego Wrocławia
- systemu Ognivo - ustalanie rachunków bankowych dłużników
- Rejestru Zastawów
- Systemu pl.ID
- Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

Art. 10.1. W sprawach o których mowa w art 3 ust.3 pkt. 1 i 2 wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości, 2) o wydanie nieruchomości, 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Art. 8012 kpc. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

OGŁOSZENIA :

W dniu 06.06.2023 r. ze względu na prace konserwacyjne serwera nie będą udzielane informacje W dniu 09.06.2023 r. (piątek) kancelaria będzie nieczynna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje telefoniczne udzielane są codziennie w godzinach 8-12 z wyłączeniem czwartków.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z DNIEM 27.12.2018 ZMIANIE ULEGŁ ADRES KANCELARII NA:
51-147 WROCŁAW, UL.CZAJKOWSKIEGO 75/2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numer rachunku bankowego: PKO BP Centrum Bankowosci Detalicznej
63 1440 1387 0000 0000 1073 5068

SWIFT: NDEAPLP2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------